Társadalmi Felzárkózás és Térségfejlesztési Klaszter

Legfőbb célkitűzése a hátrányos helyzetben lévő területeken a foglalkoztatási szint növelése, a piaci igényeknek megfelelő képzési rendszer kialakítása és az ezeken keresztül megvalósuló felzárkoztatás.

A Társadalmi Felzárkózás és Térségfejlesztési Klaszter olyan szolgáltató szervezeteket, oktatókat, oktatási infrastruktúrával rendelkező szereplőket, illetve fejlesztési igénnyel rendelkező gazdálkodó és non-profit szervezeteket fog össze, melyek egységes minőségi irányelvek mentén és a szervezeti információ- és erőforrás-megosztás segítségével hatékonyabban tudnak komplex térségfejlesztési, képzési-oktatási programokat lebonyolítani, továbbá biztosítani tudják az ezekhez a szükséges infrastruktúrát, szakértelmet. A klaszter által kialakított és folyamatosan frissülő adatbázis lehetővé teszi, hogy a szolgáltató tagok az egyéni működési kereteiket meghaladó komplex programokban is részt tudjanak venni, továbbá elősegíti, hogy a szolgáltatási igénnyel rendelkező szervezetek gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálásban részesülhessenek. Összességében a klaszter szolgáltatásának keretében egy olyan rendszer válik elérhetővé, ami a felzárkóztatást elősegítő szolgáltatási és oktatási tevékenység keresleti és kínálati oldalát fogja össze.

A Klaszter a keresleti és kínálati oldal hatékony összefésülése mellett projektmenedzsment és minőségbiztosítási szolgáltatást is végez, melynek révén biztosítottá válik a klasztertagok részvételével megvalósuló projektek egységesen magas szintű szakmai lebonyolítása.