Társadalmi Felzárkózás és Térségfejlesztési Klaszter

November 30-án létrejött a Társadalmi Felzárkózás és Térségfejlesztési Klaszter (továbbiakban: Klaszter), 4 alapító és egy csatlakozó taggal.
A Klaszter tevékenységének célja olyan komplex fejlesztési klaszter létrehozása, mely képes az érintett területek gazdasági fejlesztési igényeire való reagálásra, valamint hozzájárul a klaszterbe bevont területek fejlesztéséhez. A Klaszter elsődleges célja, hogy szorosabban összefogja a munkaerő piac szereplőit, a potenciális munkavállalóktól, a képzési helyszíneken át a munkaadókig, valamint a létrehozott adatbázis segítségével hatékonyabban reagáljon az elmaradottabb régiók sajátos munkaerő piaci kihívásaira, és az új duális szak- és felnőttképzési rendszer országos kiterjesztését érje el.

Alapító tagok:

Csatlakozó tag:

A Klaszterhez azóta csatlakozott még a Szabolcsi Hátrányos Helyzetű Térségek Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

A Klaszter 2016. április 21-én megtartotta első közgyűlését, amelyen az Elnök és a Klaszter Menedzsment cég vezetője beszámolt az előző évi tevékenységről. A tagok meghatározták a Klaszter ez évi feladatait, amely összhangban van az alapító okirattal, a stratégiával és az SzMSz-szel.